Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của m thì phương trình : có hai nghiệm thực phân biệt

Với giá trị nào của m thì phương trình :

 9 to the power of left parenthesis straight x minus 1 right parenthesis squared end exponent space minus space left parenthesis 2 m plus 1 right parenthesis.15 to the power of left parenthesis straight x minus 1 right parenthesis squared end exponent space plus space left parenthesis 4 m minus 2 right parenthesis.5 to the power of 2 left parenthesis straight x minus 1 right parenthesis squared end exponent space equals space 0 có hai nghiệm thực phân biệt

  1. 1 half space less than space m space less than space 3

  2. m space less than space 1 half space comma space m space greater than space 1

  3. 1 half space less than space m space less than space 1

  4. 0 space less than space m space less than space 1 half space comma space m space greater than space 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

m = 2 chỉ có 1 nghiệm x = 1 loại A,B,D

 m = 2 rightwards double arrowchỉ có 1 nghiệm x = 1 rightwards double arrow loại A,B,D

1

Câu hỏi tương tự

Đầu mỗi tháng chị tâm gửi vào ngân hàng 3.000.000đồngtheo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% 1 tháng. Biết rằng ngân hàng chỉ kết toán vào cuối tháng và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời g...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG