Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với b > a> 0 thì biểu thức: a ​ + b ​ a + b ​ ÷ ( a − b a + b ​ − b − ab ​ b ​ + ab ​ + a a ​ ) − 2 a + b − 2 ab ​ ​ ​ có kết quả rút gọn là biểu thức nào?

Với b > a> 0 thì biểu thức:

có kết quả rút gọn là biểu thức nào?

  1. a + b

  2. a - b

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. a ​ − b ​

ĐÁP ÁN B.  

5

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG