Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a là số thực dương, biểu thức rút gọn của ( a 5 ​ − 2 ) 5 ​ + 2 a 3 ​ + 1 . a 3 − 3 ​ ​ là

Với a là số thực dương, biểu thức rút gọn của  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( a 5 ​ − 2 ) 5 ​ + 2 a 3 ​ + 1 . a 3 − 3 ​ ​ = a ( 5 ​ − 2 ) ( 5 ​ + 2 ) a ( 3 ​ + 1 ) ( 3 − 3 ​ ) ​ = a a 4 ​ = a 3

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng ( d ) : m x − y + m = 0 cắt đường cong ( C ) : x 3 − 3 x 2 + 4 tại ba điểm phân biệt A , B và C ( − 1 ; 0 ) sao cho tam giác A OB có diện tích bằng 5 5 ​ . (Vớ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG