Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có lo g ( 3 a ) = lo g 3 + lo g a suy ra loại A, D lo g a 3 = 3 lo g a (do a > 0 ) nên chọn C

Đáp án C

Ta có  suy ra loại A, D

 (do ) nên chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Một chiếc môtô và ôtô cùng đi từ M đến K với vận tốc khác nhau .Vận tốc môtô là 62km/h còn vận tốc ôtô là 55 km/h. Để 2 xe đến đích cùng 1 lúc người ta đã cho ôtô chạy trước 1thời gian. Nhưng vì 1 lí ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG