Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với a > 0 , ta có ln ( 2019 a ) = ln 2019 + ln a ln a 2019 = 2019 ln a Chọn B

Với , ta có

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

T í nh đạ o h à m c ủ a h à m s ố y = lo g 3 ​ ( 2 x + 1 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG