Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a, b là số thực dương bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng?

Với a, b là số thực dương bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng?

  1. display style log invisible function application not stretchy left parenthesis 3 a not stretchy right parenthesis equals 3 log invisible function application a

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Theo tính chất ta có

Chọn B

Theo tính chất ta có display style log invisible function application a cubed equals 3 log invisible function application a

1

Câu hỏi tương tự

Cho số thực a>1, b  = 0. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG