Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a, b là hai số thực dương tùy ý. Khi đó bằng

Với a, b là hai số thực dương tùy ý. Khi đó open parentheses fraction numerator a b squared over denominator a plus 1 end fraction close parentheses bằng

  1. ln a plus 2 ln b minus ln left parenthesis a plus 1 right parenthesis

  2. ln a plus ln b minus ln left parenthesis a plus 1 right parenthesis

  3. ln a plus ln b plus ln left parenthesis a plus 1 right parenthesis

  4. 2 ln b

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình (I) { 3 x 2 + 2 x y + y 2 = 11 x 2 + 2 x y + 3 y 2 = 17 + m ​ Giải hệ khi m=0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG