Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a, b là hai số thực dương khác 1, ta có lo g b ​ a bằng

Với a, b là hai số thực dương khác 1, ta có  bằng

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức đổi cơ số, ta có: lo g b ​ a = lo g a ​ b lo g a ​ a ​ = lo g a ​ b 1 ​ . ⇒ Chọn đáp án D

Áp dụng công thức đổi cơ số, ta có:

.
 Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba số thực dương a , b , c khác 1 thỏa lo g a ​ b + lo g c ​ b = lo g a ​ 2016 ⋅ lo g c ​ b . Khẳng định nàosau đây là đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG