Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a, b là các số thực dương, a  = 1 . Biểu thức lo g a ​ ( a 2 b ) bằng

Với a, b là các số thực dương, . Biểu thức bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Với a,b là các số thực dương, a  = 1 . Ta có: lo g a ​ ( a 2 b ) = lo g a ​ a 2 + lo g a ​ b = 2 lo g a ​ a + lo g a ​ b = 2 + lo g a ​ b

Chọn B

Với a,b là các số thực dương, . Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Một người gửi tiết kiệm số tiền 80 000 000 đồng với lãi suất là 6,9%/năm. Biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc, hỏi sau đúng 5 năm người đó có rút được cả gốc và lãi số tiền gần với con ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG