Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vẽ hai tia đối nhau và . Lấy điểm thuộc tia , lấy điểm thuộc tia . Chọn câu đúng .

Vẽ hai tia đối nhau  và . Lấy điểm  thuộc tia , lấy điểm  thuộc tia .

Chọn câu đúng.

  1. Tia  trùng với tia .

  2. Tia  và tia  là hai tia đối nhau.

  3. Điểm  nằm giữa hai điểm  và .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tia và không có chung gốc nên không thể là hai tia trùng nhau. Tia và tia là hai tia đối nhau là chính xác. Điểm nằm giữa hai điểm và .

Tia  và  không có chung gốc nên không thể là hai tia trùng nhau.

Tia  và tia  là hai tia đối nhau là chính xác.

Điểm  nằm giữa hai điểm  và .

1

Câu hỏi tương tự

Số thỏa đẳng thức là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG