Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng ( P ) : 1 x ​ + 2 y ​ + 3 z ​ = 1 là véc tơ nào dưới đây ?

Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng  là véc tơ nào dưới đây ?

  1.  = (6;3;2)

  2.  = (6;2;3)

  3.  = (3;6;2)

  4.  = (2;3;6)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. n 1 ​ ​ = (6;3;2)

ĐÁP ÁN A.  = (6;3;2) 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x + y − 4 z = 0 , đường thẳng d : 2 x − 1 ​ = − 1 y + 1 ​ = 1 z − 3 ​ và điểm A(1;3;1) thuộc mặt phẳng (P) . Gọi △ là đường thẳng đi qua A nằm trong mặt p...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG