Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho giữa chúng a) Không có giao điểm nào. b) Chỉ có một giao điểm. c) Có ba giao điểm.

Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho giữa chúng

a) Không có giao điểm nào.

b) Chỉ có một giao điểm.

c) Có ba giao điểm. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vẽ hình đúng.

Vẽ hình đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Số thỏa đẳng thức là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG