Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Using “should” or “shouldn’t” to make the correct sentences. What do you think (I/write) in this space on the form?

Using “should” or “shouldn’t” to make the correct sentences.

What do you think                               (I/write) in this space on the form?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:I should write

Đáp án đúng: I should write

7

Câu hỏi tương tự

Supply the correct form of the words. He (stay) there for two days when he comes there.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG