Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Using “should” or “shouldn’t” to make the correct sentences. (I/send) now or later?

Using “should” or “shouldn’t” to make the correct sentences.

                         (I/send) now or later?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Should I send

Đáp án đúng:  Should I send

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs in the simple future. (David / be) at home this evening?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG