Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Use “should + verb” to make the sentences. Minh’s room is very dirty, (clean it every day)

Use “should + verb” to make the sentences.

Minh’s room is very dirty, (clean it every day)

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:He should clean it every day.

Đáp án đúng:  He should clean it every day.

4

Câu hỏi tương tự

Give the correct words. Minh is ................ at English than I am................ GOOD

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG