Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tung một đồng tiền ba lần. Xác định các biến cố sau và tính xác suất các biến cố đó A: “ Có ít nhất một lần xuất hiện mặt S”

 Tung một đồng tiền ba lần. Xác định các biến cố sau và tính xác suất các biến cố đó

 A: “ Có ít nhất một lần xuất hiện mặt S”

 

 

H. Tran

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình sau: 2 C x + 1 2 ​ + 3 A x 2 ​ < 30

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG