Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trongmặt phẳng cho 3 diểm . Tam giác là tam giác gì?

 Trongmặt phẳng Error converting from MathML to accessible text. cho 3 diểm Error converting from MathML to accessible text.. Tam giác Error converting from MathML to accessible text. là tam giác gì?

  1. Vuông cân tại A

  2. Cân tại A.

  3. Đều

  4. Vuông tại A.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có

Ta có Error converting from MathML to accessible text.

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell AC with rightwards arrow on top equals left parenthesis 4 semicolon minus 2 right parenthesis not stretchy rightwards double arrow AC equals square root of 4 squared plus left parenthesis negative 2 right parenthesis squared end root equals 2 square root of 5. end cell row cell BC with rightwards arrow on top equals left parenthesis 5 semicolon 0 right parenthesis not stretchy rightwards double arrow BC equals 5. end cell row cell text Lại có : end text AB squared plus AC squared equals BC squared equals 5 left parenthesis dvd right parenthesis. end cell row cell not stretchy rightwards double arrow text Tam giác end text ABC text vuông tại end text straight A. end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

T ỉn h đọ̀ d à i c ủ a hai vecto a , b v à g ó c gi û ra hai vecto ( a , b ) trong m ỗ i tri ơ ng h ơ p sau: a / a = ( 4 ; 3 ; 1 ) , b = ( − 1 ; 2 ; 3 ) b / a = ( 2 ; 5 ; 4 ) , b = ( 6 ; 0 ; − 3 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG