Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?

Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?

  1. Một bộ phim bắt đầu chiếu lúc 16 giờ và kết thúc lúc 17 giờ 45 phút.

  2. Một chiếc máy bay khởi hành từ Hà Nội lúc 0 giờ và đến thành phố Hồ Chí Minh lúc 2 giờ 30 phút.

  3. Một ô tô xuất phát từ Phú Thọ lúc 5 giờ 30, sau 6 giờ thì nó đến Lạng Sơn.

  4. Giờ học Vật lí bắt đầu lúc 7 giờ và sau 45 phút thì nó kết thúc.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi trong trường hợp thời điểm bắt đầu là 0 giờ: Một chiếc máy bay khởi hành từ Hà Nội lúc 0 giờ và đến thành phố Hồ Chí Minh lúc 2 giờ 30 phút.

thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi trong trường hợp thời điểm bắt đầu là 0 giờ: Một chiếc máy bay khởi hành từ Hà Nội lúc 0 giờ và đến thành phố Hồ Chí Minh lúc 2 giờ 30 phút.

1

Câu hỏi tương tự

Trong các ví dụ dưới đây, trường hợp nào vật chuyển động được coi như là chất điểm?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG