Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong tất cả các hình nón nội tiếp hình cầu bán kính R, tìm hình nón có diện tích xung quanh lớn nhất.

Trong tất cả các hình nón nội tiếp hình cầu bán kính R, tìm hình nón có

diện tích xung quanh lớn nhất.

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét mặt phẳng chứa trục SO của hình nón, mặt phẳng này cắt hình nón theo tam giác cân SAB và cắt mặt cầu ngoại tiếp hình nón theo đường tròn lớn ngoại tiếp tam giác SAB. Áp dụng định lí hàm số sin => SA = SB = 2Rsina OB = SB.cosa= Rsin2a. Từ đó diện tích xung quanh hình nón là S xq =π(Rsin2a). (2Rsina) = 4πR 2 sin 2 acosα = 4πR 2 (1 - cos 2 a). Cosa Đặt f(t) = (1 − t 2 ).t với 0<t= cosa < 1. F(t) đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi t= 3 ​ 1 ​ = cos α. => tan a = 2 ​ , khi đó OB SO ​ = tan a = 2 ​ =>SO=OB. 2 ​ (*). Vậy hình nón có có đường cao và bán kính đáy thỏa mãn điều kiện(*) nội tiếp mặt cầu đã cho có diện tích xung quanh lớn nhất.

Xét mặt phẳng chứa trục SO của hình nón, mặt phẳng này cắt hình nón theo tam giác cân SAB và cắt mặt cầu ngoại tiếp hình nón theo đường tròn lớn ngoại tiếp tam giác SAB.

Áp dụng định lí hàm số sin

=> SA = SB = 2Rsina

OB = SB.cosa = Rsin2a.

Từ đó diện tích xung quanh hình nón là

Sxq =π(Rsin2a). (2Rsina)

= 4πR2sin2acosα = 4πR2 (1 - cos2a). Cosa

Đặt f(t) = (1 − t2).t với 0<t= cosa < 1.

F(t) đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi t= = cos α.

=> tan a = , khi đó= tan a = => SO=OB.  (*).

Vậy hình nón có có đường cao và bán kính đáy thỏa mãn điều kiện(*) nội tiếp mặt cầu đã cho có diện tích xung quanh lớn nhất.

2

Câu hỏi tương tự

Một hình thang cân ABCD có các cạnh đáy AB = 2a, DC = 4a, cạnh bên AD = BC = 3a. Cho hình thang đó (kể cả các điểm trong) quay quanh trục đối xứng của nó. Hãy tỉnh thể tích và diện tích toàn phần của ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG