Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp hình cầu có bán kính bằng Tính thể tích của khối chóp có thể tích lớn nhất.

Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp hình cầu có bán kính bằng  Tính thể tích của khối chóp có thể tích lớn nhất.

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là mặt cầu có tâm và bán kính Xét hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông tâm cạnh Ta có: Thể tích của khối chóp Đặt do nên Xét hàm số với ta có: Bảng biến thiên: Từ bảng biến thiên, ta có: khi hay . Phương án cần chọn là B.

Gọi  là mặt cầu  có tâm  và bán kính

Xét hình chóp tứ giác đều  có đáy  là hình vuông tâm  cạnh

Ta có:

Thể tích của khối chóp

Đặt  do  nên  

Xét hàm số  với  ta có:

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên, ta có:

 khi  hay .

Phương án cần chọn là B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho một bán cầu đựng đầy nước với bán kính Người ta bỏ vào đó một quả cầu có bán kính bằng Tính lượng nước còn lại trong bán cầu ban đầu.

22

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG