Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong tất cả các hình chữ nhật có chu vi bằng 16 cm thì hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng: A. B. C. D.

Trong tất cả các hình chữ nhật có chu vi bằng 16 cm thì hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng:

A. 36 c m squared

B. 20 c m squared

C. 16 c m squared

D. 30 c m squared

  1. 36 c m squared

  2. 20 c m squared

  3. 16 c m squared

  4. 30 c m squared

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C. Gọi cạnh hình chữ nhật là x thì cạnh còn lại của hình chữ nhật là Ta có: diện tích lớn nhất của hình chữ nhật là:

Đáp án đúng là C. 16 c m squared

Gọi cạnh hình chữ nhật là x thì cạnh còn lại của hình chữ nhật là 8 minus x
Ta có: S equals x left parenthesis 8 minus x right parenthesis equals 8 x minus x squared
S ’ equals 8 minus 2 x equals 0 left right double arrow x equals 4 c m rightwards double arrowdiện tích lớn nhất của hình chữ nhật là: 4 squared equals 16 c m squared

4

Câu hỏi tương tự

Cho các vector a ⇀ = ( 1 ; 2 ; 3 ) ; b ⇀ = ( − 2 ; 4 ; 1 ) ; c ⇀ = ( − 1 ; 3 ; 4 ) .Vector v ⇀ = 2 a ⇀ − 3 b ⇀ + 5 c ⇀ là:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG