Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong tủ quần áo của thầy Đông có 6 cái áo sơ mi khác màu và 5 cái quần khác màu. Hỏi thầy Đông có tất cả bao nhiêu cách chọn ra một bộ quần áo?

Trong tủ quần áo của thầy Đông có 6 cái áo sơ mi khác màu và 5 cái quần khác màu. Hỏi thầy Đông có tất cả bao nhiêu cách chọn ra một bộ quần áo?
 

  1. 5

  2. 11

  3. 30

  4. 6

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Để chọn ra một bộ quần áo ta làm như sau: + Chọn một cái áo sơ mi: có 6 cách chọn. + Chọn một cái quần tây: có 5 cách chọn. Theo qui tắc nhân, có 6.5 = 30 cách chọn một bộ quần áo

Đáp án C

Để chọn ra một bộ quần áo ta làm như sau:
+ Chọn một cái áo sơ mi: có 6 cách chọn.
+ Chọn một cái quần tây: có 5 cách chọn.
Theo qui tắc nhân, có cách chọn một bộ quần áo
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : 2 x − 3 ​ = 1 y − 4 ​ = 1 z − 2 ​ và 2 điểm A ( 6 ; 3 ; − 2 ) , B ( 1 ; 0 ; − 1 ) .Gọi △ là đường thẳng đi qua B , vuông góc với d và thỏa mãn khoảng cách t...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG