Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong (P) cho hình chữ nhật ABCD. Gọi (Q) đi qua AB và vuông góc với (P) Đường thẳng DM cắt (Q) tại M'. TÌm quỹ tích M'

Trong (P) cho hình chữ nhật ABCD. Gọi (Q) đi qua AB và vuông góc với (P)
Đường thẳng DM cắt (Q) tại M'. TÌm quỹ tích M'

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do A H ⊥ ( BM D ) ⇒ A M ⊥ B M ′ Do D A ⊥ ( Q ) n e ^ n D A ⊥ B M ′ ⇒ B M ′ ⊥ ( A D M ) ⇒ B M ′ ⊥ A M ′ Suy ra M' thuộc đường tròn đường kính AB trong (Q)


Suy ra M' thuộc đường tròn đường kính AB trong (Q) 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng a 3 ​ Thể tích của khối chóp đã chobằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG