Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

 

 

Trong những số sau số nào là số ảo:

Trong những số sau số nào là số ảo:
 

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp số D 3 − 3 ​ ; 5 − 3 ​ là số thực căn bậc lẻ của một số âmlà một số âm. − 3 ​ ; 4 − 3 ​ ; 6 − 3 ​ làsố ảo vì trên R không có căn bậc chẵn của một số âm.

Đáp số D

là số thực căn bậc lẻ của một số âm là một số âm.
 là số ảo vì trên R không có căn bậc chẵn của một số âm.

1

Câu hỏi tương tự

Tính ( 1 − i 1 + i 3 ​ ​ ) 20

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG