Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một đợt lao động trồng cây, lớp 6A gồm ba tổ được phân công trồng 250 cây. Biết số cây tổ I trồng được bằng tổng số cây cả lớp trồng và30% số cây tổ II trồng được bằng 24 cây. a) Tính số cây trồng được của tổ I và tổ II; b) Tính tỉ số phần trăm của số cây trồng được của tổ III so với số cây của cả lớp trồng.

Trong một đợt lao động trồng cây, lớp 6A gồm ba tổ được phân công trồng 250 cây. Biết số cây tổ I trồng được bằng 2 over 5 tổng số cây cả lớp trồng và 30% số cây tổ II trồng được bằng 24 cây.

a) Tính số cây trồng được của tổ I và tổ II ;

b) Tính tỉ số phần trăm của số cây trồng được của tổ III so với số cây của cả lớp trồng.



 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a) Muốn tìm số cây của tổ I, ta tìm của250250. Muốn tìm số cây của tổ II, ta lấy24:30% b) Tìm số cây trồng được của tổ III (bằng tổng số cây trừ đi số cây của tổ I và số cây của tổ II) Sau đó, tìm tỉ số phần trăm của số số cây trồng được của tổ III so với số cây của cả lớp: Ta lấy số cây của tổ III chia cho số cây của cả lớp rồi nhân với 100. Lời giải chi tiết: a) Số cây trồng được của tổ I là:250. = 100 cây Số cây trồng được của tổ II là:24:30%=24: =80 cây b) Số cây trồng được của tổ III là:250−(100+80)=70 (cây) Số cây trồng được của tổ III chiếm: số cây trồng của cả lớp.

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm số cây của tổ I, ta tìm 2 over 5 

của 250250. Muốn tìm số cây của tổ II, ta lấy 24:30%

b) Tìm số cây trồng được của tổ III (bằng tổng số cây trừ đi số cây của tổ I và số cây của tổ II)

Sau đó, tìm tỉ số phần trăm của số số cây trồng được của tổ III so với số cây của cả lớp: Ta lấy số cây của tổ III chia cho số cây của cả lớp rồi nhân với 100. 

Lời giải chi tiết:

a) Số cây trồng được của tổ I là : 250. 2 over 5 = 100 cây 

Số cây trồng được của tổ II là : 24:30%=24:3 over 10=80 cây 

b) Số cây trồng được của tổ III là : 250−(100+80)=70 (cây)

Số cây trồng được của tổ III chiếm : fraction numerator 70 cross times 100 over denominator 250 end fraction percent sign equals 28 percent sign số cây trồng của cả lớp. 



 

3

Câu hỏi tương tự

Số đối của là A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG