Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho phép tịnh tiến theo vectơ v = ( 1 ; − 3 ) biến điểm A(4 ; 5) thành điểm A’. Tìm tọa độ điểm A’.

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho phép tịnh tiến theo vectơ  biến điểm A(4 ; 5) thành điểm A’. Tìm tọa độ điểm A’.

  1. A’(5 ; 2).

  2. A’(5 ;-2).

  3. A’(-3 ;-2).

  4. A’(3 ; 2).

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Áp dụng công thức biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến, ta có: { x A ′ ​ = x A ​ + 1 = 5 y A ′ ​ = y A ​ − 3 = 2 ​ .

Chọn A

Áp dụng công thức biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến, ta có: .

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thằng d 1 ​ và d 2 ​ có phương trình d : 2x - 5y +1 = 0, d2 : 2x - 5y + 2 = 0. Biết phép vị tự tâm O tỉ số k biến d 1 ​ thành d 2 ​ . Khẳng định nào sau đây là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG