Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy; cho tam giác ABC có A(-1;1), B(1;3) và trọng tâm là G ( − 2 ; 3 2 ​ ) . Tìm tọa độ đỉnh C còn lại của tam giác ABC và tọa độ điểm M trên tia Oy sao cho tam giác MBC vuông tại M.

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy; cho tam giác ABC có A(-1;1), B(1;3) và trọng tâm là . Tìm tọa độ đỉnh C còn lại của tam giác ABC và tọa độ điểm M trên tia Oy sao cho tam giác MBC vuông tại M.

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên: { x C ​ = 3 x G ​ − x A ​ − x B ​ = 3. ( − 2 ) − ( − 1 ) − 1 = − 6 y C ​ = 3 y G ​ − y A ​ − y B ​ = 3. 3 2 ​ − 1 − 3 = − 2 ​ ⇒ C ( − 6 ; − 2 ) Gọi M(0;y)ta có: { MB = ( 1 ; 3 − y ) MC = ( − 6 ; − 2 − y ) ​ Tam giác MBC vuông tại M suy ra: MB ⊥ MC ⇒ − 6 + ( 3 − y ) ( − 2 − y ) = 0 ⇔ [ y = 4 y = − 3 ​ Vậy: C ( − 6 ; − 2 ) , M ( 0 ; 4 ) h o ặ c M ( 0 ; − 3 )

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên:

Gọi M(0;y) ta có: 

Tam giác MBC vuông tại M suy ra:

Vậy: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 2 − 2 x + 2 (1) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị(P)của hàm số(1).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG