Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho điểm K(3;2) và đường tròn (C): x 2 + y 2 - 2x - 4y + 1 = 0 với tâm I. Tìm toạ độ điểm M ∈ (C) sao cho I M K = 6 0 ∘

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho điểm K(3;2) và đường tròn (C):  + - 2x - 4y + 1 = 0 với tâm I. Tìm toạ độ điểm M  (C) sao cho 

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do M ∈ (C) và I M K = 6 0 ∘ . Suy ra AlMK đều. Do đó yêu cầu bài toán thỏa => Tìm M ∈ (C) sao cho KM = R = 2

Do M (C) và . Suy ra AlMK đều. Do đó yêu cầu bài toán thỏa => Tìm M  (C) sao cho KM = R = 2

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : − 1 x ​ = 2 y + 2 ​ = 2 z − 1 ​ đi qua điểm nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG