Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình giới hạn bởi các đường hình là tập hợp tất cả các điểm thỏa mãn các điều kiện: Khi quay , quanh Ox ta được các khối tròn xoay có thể tích lần lượt là Khi đó, mệnh đề nào sau đây là đúng?

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình left parenthesis H subscript 1 right parenthesis giới hạn bởi các đường y equals square root of 2 x end root comma space y equals negative square root of 2 x end root comma x equals 4 hình left parenthesis H subscript 2 right parenthesis là tập hợp tất cả các điểm M left parenthesis x semicolon y right parenthesis thỏa mãn các điều kiện: x squared plus y squared less-than or slanted equal to 16 semicolon left parenthesis x minus 2 right parenthesis squared plus y to the power of 2 end exponent greater or equal than 4 semicolon left parenthesis x plus 2 right parenthesis squared plus y to the power of 2 end exponent greater or equal than 4 Khi quay left parenthesis H subscript 1 right parenthesis, left parenthesis H subscript 2 right parenthesis quanh Ox ta được các khối tròn xoay có thể tích lần lượt là V subscript 1 comma V subscript 2 Khi đó, mệnh đề nào sau đây là đúng?

  1. V subscript 2 equals 2 V subscript 1

  2. V subscript 2 equals V subscript 1

  3. V subscript 1 plus V subscript 2 equals 48 straight pi

  4. V subscript 2 equals 4 V subscript 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình phẳng Khi cho quay quanh trục Ox , ta có: Hình phẳng Khi cho quay quanh trục Ox , ta có:

Hình phẳng left parenthesis H subscript 1 right parenthesis

Khi cho left parenthesis H subscript 1 right parenthesis quay quanh trục Ox, ta có:

Hình phẳng left parenthesis H subscript 2 right parenthesis

Khi cho left parenthesis H subscript 2 right parenthesis quay quanh trục Ox, ta có:

2

Câu hỏi tương tự

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương l...

31

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG