Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P): y = – x 2 1) Vẽ parabol (P). Xác định toạ độ các giao điểm A, B của đường thẳng (d): y = – x – 2 và (P). Tìm toạ điểm M trên (P) sao cho tam giác MAB cân tại M.

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P): y = – x2

1) Vẽ parabol (P).

Xác định toạ độ các giao điểm A, B của đường thẳng (d): y = – x – 2 và (P). Tìm toạ điểm M trên (P) sao cho tam giác MAB cân tại M.

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải:

Lời giải:

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác đều ABC có độ dài bằng9 cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng: A. cm B. cm C. cm D. cm

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG