Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai đường thẳng (D): Ax + By + C= 0; (D'): A'x + B'y + C' = 0. Biết phép tịnh tiến T với u = (a; b) biến đường thẳng (D) thành đường thẳng (D'). Hãy xác định mối quan hệ giữa a và b. Đáp án nào đúng?

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai đường thẳng (D): Ax + By + C = 0; (D'): A'x + B'y + C' = 0. Biết phép tịnh tiến T với = (a; b) biến đường thẳng (D) thành đường thẳng (D'). Hãy xác định mối quan hệ giữa a và b. Đáp án nào đúng?

  1. aA + bB + C’ + C = 0

  2. aA - bB + C’ - C = 0

  3. aA + bB - C’ - C = 0

  4. aA + bB - C’ + C = 0

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B = Ax' + By'- aA - bB + C = 0 (1)

Đáp án B

= Ax' + By'- aA - bB + C = 0 (1)

1

Câu hỏi tương tự

Cho góc nhọn Oxy và một điểm A cố định nằm trong góc đó. Hãy xác định điểm B ∈ Ox; C ∈ Oy sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất. Đáp án nào đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG