Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz , cho ba điểm M ( 2 ; 0 ; 0 ) , N ( 0 ; − 1 ; 0 ) v a ˋ P ( 0 ; 0 ; 2 ) .Mặt phẳng ( MNP ) có phương trình là

Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz , cho ba điểm . Mặt phẳng  có phương trình là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Áp dụng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn, ta có phương trình của mặt phẳng ( MNP ) là 2 x ​ + − 1 y ​ + 2 z ​ = 1

Đáp án D

Áp dụng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn, ta có phương trình của mặt phẳng là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có cạnh bằng a . Diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A ′ B ′ C ′ D ′

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG