Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phưc thỏa mãn là:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phưc thỏa mãn open vertical bar z minus i close vertical bar equals open vertical bar open parentheses 1 plus i close parentheses z close vertical bar là:

  1. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I(2,-1) và bán kính R =square root of 2

  2. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I(0,1) và bán kính R =square root of 3

  3. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I(0,-1) và bán kính R =square root of 3

  4. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I(0,-1) và bán kính R =square root of 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tiếp tuyến của đồ thị y = x − 1 − x 1 ​ tại điểm có hoành độ x=1 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG