Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vecto v =(-2;3) và điểm M'(4;1). Biết M' là ảnh của M qua phép tịnh tiến . Tọa độ điểm M là

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vecto =(-2;3) và điểm M'(4;1). Biết M' là ảnh của M qua phép tịnh tiến T subscript v with rightwards arrow on top end subscript. Tọa độ điểm M là

  1. (6;2)

  2. (2;4)

  3. (6;-2)

  4. (2;-2)

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M(x;y) . Ta có (M)=M' ⇔ { x ′ = x + a y ′ = y + b ​ ⇔ { x = x ′ − a = 4 + 2 = 6 y = y ′ − b = 1 − 3 = − 2 ​ Vậy M(6;-2)

Gọi M(x;y) . Ta có T subscript v with rightwards arrow on top end subscript(M)=M'

Vậy M(6;-2)

367

Câu hỏi tương tự

Xét các khẳng định sau: (I): Cho hai đường thẳng a và đường thẳng b song song với nhau. Có duy nhất một phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành b. (II): Phép dời hình biến một hình thành một hìn...

132

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG