Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho △ ABC có A ( 2 ; 4 ) , B ( 5 ; 1 ) , C ( − 1 ; − 2 ) . Phép tịnh tiến biến △ ABC thành △ A ′ B ′ C ′ . Tọa độ trọng tâm của △ A ′ B ′ C ′ là

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho . Phép tịnh tiến straight T subscript BC with rightwards arrow on top end subscript biến  thành . Tọa độ trọng tâm của  là

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi G, G' lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và A'B'C' Ta có: G ( 2 ; 1 ) , BC = ( − 6 ; − 3 ) Chọn A

Gọi G, G' lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và A'B'C'

Ta có: 

straight T subscript BC with rightwards arrow on top end subscript open parentheses straight G close parentheses equals straight G apostrophe open parentheses straight x apostrophe semicolon straight y apostrophe close parentheses rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight x apostrophe equals 2 minus 6 end cell row cell straight y apostrophe equals 1 minus 3 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight x apostrophe equals negative 4 end cell row cell straight y apostrophe equals negative 2 end cell end table close close

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình bình hành. M là điểm di động trên cạnh SC. Mặt phẳng ( α ) chứa AM, song song với BD. b) Thiết diện của hình chóp bị cắt bởi mặt phẳng ( α ) là hình gì?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG