Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng phức cho4 điểm A,B,C,D biểu diễn các số phức 4 + ( 3 + 3 ​ ) i ; 2 + ( 3 + 3 ​ ) i ; 1 + 3 i ; 3 + i .CMR: A,B,C,D ∈ một đường tròn

Trong mặt phẳng  phức cho 4 điểm A,B,C,D biểu diễn các số phức .CMR: A,B,C,Dmột đường tròn 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ giả thiết ta suy ra A = ( 4 ; 3 + 3 ​ ) ; B = ( 2 ; 3 3 ​ ) ; C = ( 1 ; 3 ) v a ˋ D = ( 3 ; 1 ) Ta có C A = ( 3 ; 3 ​ ) biểu diễn số phức 3 + 3 ​ i , CB = ( 1 ; 3 ​ ) biểu diễn số phức 1 + 3 ​ i , ⇒ Số đo góc ( C A , CB ) là một argument của số phức z 1 ​ = 3 + 3 ​ i 1 + 3 ​ i ​ Sử dụng a 2 ​ + b 2 ​ i a 1 ​ + b 1 ​ i ​ = a 2 2 ​ + b 2 2 ​ a 1 ​ a 2 ​ + b 1 ​ b 2 ​ ​ + a 2 2 ​ + b 2 2 ​ a 2 ​ b 1 ​ − a 1 ​ b 2 ​ ​ ⇒ z 1 ​ = 12 6 ​ + 12 2 3 ​ ​ i = 2 3 ​ 3 ​ + i ​ Vậy số đo góc ( C A , CB ) cũng là một argument của số phức 3 ​ + i Mặt khác D A = ( 1 ; 2 + 3 ​ ) biểu diễn số phức 1 + ( 2 + 3 ​ ) i D B = ( − 1 ; 2 + 3 ​ ) biểu diễn số phức − 1 + ( 2 + 3 ​ ) i ⇒ Số đo góc ( D A , D B ) là một argument của số phức z 2 ​ = 1 + ( 2 + 3 ​ ) i − 1 + ( 2 + 3 ​ ) i ​ = 2 3 ​ + i ​ Vậy số đogóc ( D A , D B ) cũnglà một argument của số phức 3 ​ + i Vì các argument của một số phức sai khác nhau k 2 π , k ∈ Z n e ^ n ACB = ADB Vậy ABCD là tứ giác nội tiếp

Từ giả thiết ta suy ra 

Ta có  biểu diễn số phức ,

 biểu diễn số phức ,

Số đo góc  là một argument của số phức 

Sử dụng 

Vậy số đo góc  cũng là một argument của số phức 

Mặt khác  biểu diễn số phức 

 biểu diễn số phức 

Số đo góc là một argument của số phức 

Vậy số đo góc  cũng là một argument của số phức

Vì các argument của một số phức sai khác nhau  Vậy ABCD là tứ giác nội tiếp

1

Câu hỏi tương tự

Tìm phần thực và phần ảo của mỗi số phức sau: 1. ( 3 ​ + i ) 49 ( 1 + i ) 50 ​ 2. ( cos 3 π ​ − i sin 3 π ​ ) i 5 ( 1 + 3 ​ ) 7 3. z 10 + z 10 1 ​ , n e ^ ˊ u z + z 1 ​ − 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG