Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng (P) cho vòng tròn tâm O, bán kính R và một điểm A cố định cách o một khoảng d >R; SO là đoạn thẳng vuông góc với (P) và SO = x > 0. B là một điểm thay đổi trên đường tròn tâm O. Tìm vị trí của B trên đường tròn tâm O sao cho tam giác SAB có diện tích lớn nhất.

Trong mặt phẳng (P) cho vòng tròn tâm O, bán kính R và một điểm A cố định cách o một khoảng d >R; SO là đoạn thẳng vuông góc với (P) và SO = x > 0. B là một điểm thay đổi trên đường tròn tâm O. Tìm vị trí của B trên đường tròn tâm O sao cho tam giác SAB có diện tích lớn nhất.

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt A SB = x. AO kéo dài cắt đường tròn O tại B 1 ​ . Khi B chạy trênđường trònO thì độ dài SA, SB và góc AS B 1 ​ = không đổi. Ta có: dt( △ SAB)= 2 1 ​ S A . SB sin x SA, SB không đổi nên dt( △ SAB) lớn nhất khi sinx lớn nhất Xét hai tam giác SAB và SA B 1 ​ có cạnh SA chung và cạnh SAB =S B 1 ​ nên AB ≤ A B 1 ​ Với α > 9 0 ∘ thì a 2 < R d , s ı ~ n < 1 ⇒ sinx lớn nhất khi x = 9 0 ∘ Ta có: A B 2 = S A 2 + S B 2 = A O 2 + S O 2 + S O 2 + O B 2 = 2 a 2 + R 2 + d 2 Vậy có hai điểm B có bán kính 2 a 2 + R 2 + d 2 ​

Đặt = x.

AO kéo dài cắt đường tròn O tại . Khi B chạy trên đường tròn O thì độ dài SA, SB và góc AS = không đổi.

Ta có:

dt(SAB)=

SA, SB không đổi nên dt(SAB) lớn nhất khi sinx lớn nhất

Xét hai tam giác SAB và SA có cạnh SA chung và cạnh SAB =S nên AB A

Với thì  sinx lớn nhất khi 

Ta có:

Vậy có hai điểm B có bán kính 

1

Câu hỏi tương tự

Có 7 nhà toán học, 5 nhà vật lí và 3 nhà hoá học. Người ta cần thiết lập một đọàn công tác trong đó cần 4 nhà toán học, 3 nhà vật lí và 2 nhà hoá học. Trong các số dưới đây, số nào ghi đủ số cách thàn...

28

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG