Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng (P) cho hình vuông ABCD cạnh 2a. Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua AB và vuông góc với (P). Trong (Q) dựng tam giác đều ABE. Lấy M thuộc AB, đặt BM = x, Kẻ EN vuông góc với CM.. Gợi F, O là trung điểm AB, CE Tìm Max, min của OM

Trong mặt phẳng (P) cho hình vuông ABCD cạnh 2a. Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua AB và vuông góc với (P). Trong (Q) dựng tam giác đều ABE. Lấy M thuộc AB, đặt BM = x, Kẻ EN vuông góc với CM.. Gợi F, O là trung điểm AB, CE
Tìm Max, min của OM

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C M 2 = C B 2 + B M 2 = 4 a 2 + x 2 E M 2 = E F 2 + F M 2 = 4 a 2 − 2 a x + x 2 E C 2 + E F 2 + C F 2 = 3 a 2 + C B 2 + B F 2 = 8 a 2 T a c o ˊ 2 M O 2 = C M 2 + E M 2 − 2 1 ​ E C 2 = 4 a 2 − 2 a x + 2 x 2 ⇒ OM = 2 a 2 − a x + x 2 ​ = ( x − 2 a ​ ) 2 + 4 7 a 2 ​ ​ ( 0 ≤ x ≤ 2 a ) ⇒ M in OM = 2 a 7 ​ ​ khi x = 2 a ​ ma x OM = 2 x khi x = 2 a


1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông, cạnh bên AA' = 3a và đường chéo A'C = 5a. Tính thể tích V của khối hộp ABCD.A'B'C'D'

50

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG