Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng Oxy, tìm phương trình chính tắc của elip (E) có độ dài trục lớn bằng 16 và đi qua điểm M(0 ; 3).

Trong mặt phẳng Oxy, tìm phương trình chính tắc của elip (E) có độ dài trục lớn bằng 16 và đi qua điểm M(0 ; 3).

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi phương trình chính tắc của elip (E) có dạng: a 2 x 2 ​ + b 2 y 2 ​ = 1 , ( a > b > 0 ) . Theo giả thiết ta có: 2 a = 16 ⇔ a = 8. Điểm M ∈ ( E ) nên ta có: b 2 9 ​ = 1 ⇔ b 2 = 9 . Vậy phương trình chính tắc của elip (E) là: 64 x 2 ​ + 9 y 2 ​ = 1.

Gọi phương trình chính tắc của elip (E) có dạng:

Theo giả thiết ta có:

Điểm nên ta có: .

Vậy phương trình chính tắc của elip (E) là:

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A ( 0 ; − 2 ; 1 ) , B ( 2 ; 0 ; 3 ) và mặt phẳng ( P ) : 2 x − y − z + 4 = 0 . Tìm điểm M thuộc (P) sao cho M A = MB và ( ABM ) ⊥ ( P )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG