Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng Oxy , góc giữa hai đường thẳng △ 1 ​ : 2 x + 3 y − 1 = 0 và △ 2 ​ : 3 x − 2 y − 5 = 0 bằng

Trong mặt phẳng Oxy, góc giữa hai đường thẳng  và  bằng

C. Tường

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABCcó A(-3; 4), B(2; -5), C(5; -6). Phương trình đường trung tuyến BNcủa tam giác ABC là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG