Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng cho tập hợp điểm gồm điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Số các đoạn thẳng với hai điểm đầu thuộc (P) là

Trong mặt phẳng cho tập hợp điểm gồm điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.
Số các đoạn thẳng với hai điểm đầu thuộc (P) 
  1. n2

  2. n(n-1)

  3. n(n+1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 2 n ( n − 1 ) ​ Số cách chọn các đoạn thẳng là C n 2 ​ = 2 n ( n − 1 ) ​

ĐÁP ÁN D.  

Số cách chọn các đoạn thẳng là  = 

1

Câu hỏi tương tự

Có 3 trường học, mỗi trường học có n học sinh. Một học sinh bất kì có tổng số người quen từ hai trường học kia là n+1. Chứng minh rằng có thể chọn được ở mỗi trường 1 học sinh sao cho 3 học sinh này đ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG