Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mộtphân xưởng có ba cỗ máy hoạt động với nhau. Xác suất để các máy bị hỏng trong một ca sản xuất tương ứng là: 0,1; 0,2; 0,3. a, Lập bảng phân bố xác suất của số máy hỏng trong một ca sản xuất. b. Tìm xác suất trong 3 ca sản xuất liên tục có ít nhất một ca không có máy hỏng. c. Đặt Mi = (Máy thử i bị hỏng trong ca sản xuất); i = 1 , 3 ​

Trong một phân xưởng có ba cỗ máy hoạt động với nhau. Xác suất để các máy bị hỏng trong một ca sản xuất tương ứng là: 0,1; 0,2; 0,3.

a, Lập bảng phân bố xác suất của số máy hỏng trong một ca sản xuất.

b. Tìm xác suất trong 3 ca sản xuất liên tục có ít nhất một ca không có máy hỏng.

c. Đặt Mi = (Máy thử i bị hỏng trong ca sản xuất); i = 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

17

Câu hỏi tương tự

Hai đối thủ ngang tài nhau, cùng thi đấu với nhau để tranh chức vô địch. Người thắng cuộc là người đầu tiên thắng được 6 ván đấu. Hết buổi sáng, người I đã thắng 5 ván, còn người II chỉ mới thắng 3 vá...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG