Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một mặt phẳng có 5điểm trong đó không có3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi tổng số đọanhẳng và tam giác có thể lập được từ các điểm trên là

Trong một mặt phẳng có 5  điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi tổng số đọan hẳng và tam giác có thể lập được từ các điểm trên là

  1. 40

  2. 80

  3. 20

  4. 10

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 20 Số đoạn thẳng: 4 + 3 + 2 + 1 = 10 . Số tam giác: C 5 3 = 10 . tổng số đọan thẳng và tam giác có thể lập được từ các điểm trên là: 10 + 10 = 20 .

ĐÁP ÁN C. 20

  • Số đoạn thẳng: 4+ 3+ 2+ 1= 10 .
  • Số tam giác: C53= 10 .
  • tổng số đọan thẳng và tam giác có thể lập được từ các điểm trên là: 10+ 10= 20 .

3

Câu hỏi tương tự

Một người có 10 đôi giày khác nhau. Trong lúc đi du lịch vội vã nên đã lấy ngẫu nhiên 4 chiếc giày. Tính xác suất để người đó không lấy được đôi giầy nào đúng.

604

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG