Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một liên đoàn bóng đá có 10 đội, mỗi đội phải đá trận với mỗi đội khác, trận ở sân nhà và trận ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là:

Trong một liên đoàn bóng đá có 10 đội, mỗi đội phải đá trận với mỗi đội khác, trận ở sân nhà và trận ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là:
  1. 180

  2. 160

  3. 90

  4. 45

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 180 Số trận đấu để mỗi đội gặp nhau lần là C 10 2 ​ = 45 trận. Vì mỗi đội gặp nhau lần nên có 4.45=180 trận

ĐÁP ÁN A. 180 

Số trận đấu để mỗi đội gặp nhau lần là  trận.
Vì mỗi đội gặp nhau lần nên có 4.45=180 trận 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 ​ sin ( 2 x + 4 π ​ ) + 6 ​ sin ( x − 4 π ​ ) = 1 .

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG