Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một lần thử xeô tô, người ta xácđịnhđược vị trí của xe tại các thờiđiểm cách nhau cùng một khoảng thời gian 1s(xem bảng dướiđây) Hãy xácđịnh vận tốc trung bình củaô tô: a. Trong giâyđầu tiên. b. Trong 3 giây cuối cùng. c. Trong suốt thời gian quan sát. x(m) 0 2,3 9,2 20,7 36,8 57,5 t(s) 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Trong một lần thử xe ô tô, người ta xác định được vị trí của xe tại các thời điểm cách nhau cùng một khoảng thời gian 1s(xem bảng dưới đây)
Hãy xác định vận tốc trung bình của ô tô:
a. Trong giây đầu tiên.
b. Trong 3 giây cuối cùng.
c. Trong suốt thời gian quan sát. 

x(m) 0   

2,3 

9,2  20,7 36,8 57,5
t(s) 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng công thức tính vận tốc trung bình: .

Sử dụng công thức tính vận tốc trung bình:
v subscript t b end subscript equals fraction numerator x subscript 2 minus x subscript 1 over denominator t subscript 2 minus t subscript 1 end fraction equals fraction numerator increment x over denominator increment t end fraction
a. space increment x equals 2 comma 3 m semicolon increment t equals 1 comma 0 s semicolon v equals 2 comma 3 m divided by s b. space increment x equals 57 comma 5 minus 9 comma 2 equals 48 comma 3 m increment t equals 3 s semicolon v equals 16 comma 1 m divided by s c. space increment x equals 57 comma 5 m semicolon increment t equals 8 comma 5 s semicolon v subscript t b end subscript equals 115 m divided by s 

3

Câu hỏi tương tự

Một máy bay trực thăng cứu trợ bay với vận tốc không đổi v o theo phương ngang ở độ cao 1500 m so với mặt đất. Máy bay chỉ có thể tiếp cận được khu vực cách điểm cứu trợ 2 km...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG