Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một lần thử xe ô tô, người ta xác định được vị trí của xe tại các thời điểm cách nhau cùng một khoảng thời gian 1 s (xem bảng dưới đây). Hãy xác định vận tốc trung bình của ô tô: a) Trong giây đầu tiên. b) Trong 3 s cuối cùng. c) Trong suốt thời gian quan sát.

Trong một lần thử xe ô tô, người ta xác định được vị trí của xe tại các thời điểm cách nhau cùng một khoảng thời gian 1 s (xem bảng dưới đây).
Hãy xác định vận tốc trung bình của ô tô:

a) Trong giây đầu tiên.
b) Trong 3 s cuối cùng.
c) Trong suốt thời gian quan sát.

 

N. Quỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Một đĩa tròn bán kính r = 10 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết 0,2s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên mép đĩa là: A. 3,14 m/s. B. 2,28 m/s. C. 62,8 m/s. D. 31,4 m/s.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG