Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một hộp có 10 sản phẩm trong đó có 6 sản phẩm. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Lập bảng phân bố xác suất của số chính sản phẩm được lấy ra.

Trong một hộp có 10 sản phẩm trong đó có 6 sản phẩm. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Lập bảng phân bố xác suất của số chính sản phẩm được lấy ra. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Người ta rút ngẫu nhiên hai thẻ và nhân hai số được ghi trên hai thẻ với nhau. Xác suất để tích này là số lẻ bằng:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG