Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một hội nghị học sinh giỏi, có 12 bạn nam và 10 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn lên phát biểu ?

Trong một hội nghị học sinh giỏi, có 12 bạn nam và 10 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn lên phát biểu ?

  1. 10

  2. 12

  3. 22

  4. 120

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 22 Số cách chọn một học sinh giỏi nam: 12 cách. Số cách chọn một học sinh giỏi nữ: 10 cách. Vậysố cach chọn một bạn lên phát biểu là 12 + 10 = 22 cách.

ĐÁP ÁN C. 22

Số cách chọn một học sinh giỏi nam: 12 cách.

Số cách chọn một học sinh giỏi nữ: 10 cách.

Vậy số cach chọn một bạn lên phát biểu là 12+ 10= 22 cách.

1

Câu hỏi tương tự

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau. Tính xác suất để chọn được một số có 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG