Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; còn để pha chế 1 lít nước táo, cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm và mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm. Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và nước táo mà mỗi đội cần pha chế sao cho tổng điểm đạt được là lớn nhất. Tính .

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; còn để pha chế 1 lít nước táo, cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm và mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm. Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và nước táo mà mỗi đội cần pha chế sao cho tổng điểm đạt được là lớn nhất. Tính T equals 2 x squared plus y squared .

  1. T equals 43

  2. T equals 66

  3. T equals 57

  4. T equals 88

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và nước táo mà mỗi đội cần pha chế . Để pha chế x lít nước cam thì cần đường, x lít nước và hương liệu. Để pha chế y lít nước táo thì cần đường, y lít nước và hương liệu. Theo bài ra ta có hệ bất phương trình: Số điểm đạt được khi pha x lít nước cam và y lít nước táo là: M(x;y) = 60x + 80y . Bài toán trở thành tìm x, t thỏa để M (x; y) đạt GTLN. Ta biểu diễn miền nghiệm của (*) trên mặt phẳng tọa độ như sau: Miền nghiệm là ngũ giác ACJIH Tọa độ các giao điểm A (4; 5), C (6; 3), J (7; 0), I (0; 0), H (0; 6). M (x; y) sẽ đạt max, min tại các điểm đầu mút nên thay tọa độ từng giao điểm vào tính M (x; y) ta được: M (4;5) = 640; M (6; 3)= 600, M (7; 0) = 420, M (0; 0) = 0, M (0; 6) = 480 Vậy max M (x; y) = 640 khi x = 4; y = 5

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và nước táo mà mỗi đội cần pha chế left parenthesis x greater or equal than 0 semicolon space y greater or equal than 0 right parenthesis.
Để pha chế x lít nước cam thì cần 30 x left parenthesis g right parenthesis  đường, x lít nước và x left parenthesis g right parenthesis hương liệu.
Để pha chế y lít nước táo thì cần 10 y left parenthesis g right parenthesis đường, y lít nước và 4 y left parenthesis g right parenthesis hương liệu.
Theo bài ra ta có hệ bất phương trình:

Số điểm đạt được khi pha x lít nước cam và y lít nước táo là: M(x;y) = 60x + 80y .
Bài toán trở thành tìm x, t thỏa để M (x; y) đạt GTLN.
Ta biểu diễn miền nghiệm của (*) trên mặt phẳng tọa độ như sau:
Miền nghiệm là ngũ giác ACJIH
Tọa độ các giao điểm A (4; 5), C (6; 3), J (7; 0), I (0; 0), H (0; 6) .
M (x; y) sẽ đạt max, min tại các điểm đầu mút nên thay tọa độ từng giao điểm vào tính M (x; y) ta được: M (4;5) = 640;

M (6; 3)= 600, M (7; 0) = 420, M (0; 0) = 0, M (0; 6) = 480

Vậy max M (x; y) = 640 khi x = 4; y = 5 rightwards double arrow T equals 2 x squared plus y squared equals 57
 

31

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có tập xác định là .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG