Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một chiếc hòm có 10 tấm thẻ trong đó có 4 thẻ ghi số 1, ba thẻ ghi số 2, hai thẻ ghi số 3 và một thẻ ghi số 4. Chọn ngẫu nhiên hai tấm thẻ rồi cộng hai số trên hai tấm thẻvới nhau. Gọi X là số thu được. Lập bảng phân bố xác suất của X.

Trong một chiếc hòm có 10 tấm thẻ trong đó có 4 thẻ ghi số 1, ba thẻ ghi số 2, hai thẻ ghi số 3 và một thẻ ghi số 4. Chọn ngẫu nhiên hai tấm thẻ rồi cộng hai số trên hai tấm thẻ với nhau. Gọi X là số thu được. Lập bảng phân bố xác suất của X. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

6

Câu hỏi tương tự

Cần sắp xếp 6 học sinh thành một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho 2 học sinh và luôn đứng ở cuối hàng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG